Kimler dahilde işleme izni/izin belgesi alabilir?

  • 11.7.2017 21:59:44
  • 11.7.2017 21:59:44
  • Destek Departmanı

Gümrük Kanunu'nun 110 uncu maddesi uyarınca dahilde işleme izni 80 inci madde çerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar bu rejimden faydalanabilmekte olup, ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür. Bu yazı sisteme 100484 numarası ile kaydedilmiştir.